PŘESTAVBU STÁVAJÍCÍ KOUPELNY, REALIZACI NOVÉ KOUPELNY | PRAHA 6, BŘEVNOV